Fram till 2006 var jag i stort sett aldrig sjuk; detta trots att jag på kvällar och helger (under flera år) arbetade extra på en jourläkarmottagning. Under influensatider kunde jag träffa mer än 100 patienter under ett helgpass (14 timmar utan rast) där merparten sökte p.g.a. Influensaliknande symtom;. Jag tog emot dem, registrerade dem, tog betalt och skötte de prover som krävdes. Själv var jag aldrig sjuk.

2006 opererades jag för bröstcancer med efterföljande cytostatika- och strålbehandling, vilket inte påverkat mitt liv mer än under själva behandlingen. Efter fem år friskförklarades jag.

Ett diskbråck och en misslyckad knäplastik har gjort att jag inte riktigt kan lita på mitt vänstra ben. Inomhus märker jag inget av det över huvud taget men vid utomhuspromenader kan jag ibland känna mig osäker.

2020-04-28

Journalanteckning (Norrvikens vårdcentral): kontaktade vårdcentralen, då patienten . upptäckt en svullen lymfkörtel på halsen - inga förkylningssymtom.

2020-05-06

Besök på mottagningen. Undersöks av dr., Max Kynning - skriver remiss till Radiumhemmet för Punktionsmottagningen. Blodprover tagna u.a.

2020-05-19

Mottagningsbesök. Undersökt av dr. Mathias von Beckerath. Remiss för magnetröntgen och datortomografi.

Efter detta hölls vårdkonferens. Remiss för ny punktion då man sett fler svullna körtlar i halsen. Som väl var visade sig dessa inte innehålla cancerceller. Från och med måndag, 22 juni, kommer jag att beskriva själva behandlingen och de fysiska och psykiska effekterna av den.

För att kunna följa mig från starten på min resa med slutstationen FRISK, vill jag ändå berätta om alla förberedelserna inför den första strålningen men dem berättar jag om här imorgon.